W  zależności  od  wymiarów,  kształtu  i  zanieczyszczenia  kanałów  dobieramy odpowiednie  szczotki  i  roboty  czyszczące. 

Naszym  celem  jest  zapewnienie  zdrowia,  bezpieczeństwa  i  komfortu osobom przebywającym w budynkach pracy oraz obiektach użyteczności publicznej.